Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Konsorcium literárněvědné bohemistiky

Konsorcium literární bohemistiky vzniklo v roce 2015 během V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Jeho cílem je propojit zahraniční bohemistická pracoviště formou zastřešující sítě a ustavit organizovanou platformu pro vzájemnou spolupráci.

Členové konsorcia společně usilují o zkvalitnění informačních zdrojů pro literárněvědné bohemisty a popularizaci výsledků výzkumu. Podílí se na rozšíření databází České literární bibliografie a zapojují se do výměny informací sdílením svých příspěvků v newsletteru Literárněvědná bohemistika. Zprávy z oboru.

Chod konsorcia koordinuje ÚČL ve spolupráci s tzv. Vědeckou radou Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Ta je tvořena zástupci členských institucí a schází se jednou za pět let u příležitosti mezinárodního bohemistického kongresu. Novým členem se může stát vědecká, pedagogická nebo paměťová instituce, která působí na poli literárněvědné bohemistiky.

V zájmu posílení vzájemných vztahů nabízí ÚČL výzkumným pracovníkům a studentům z členských institucí Konsorcia možnost absolvovat na jeho pracovištích v Praze nebo v Brně stipendijní pobyty.

Kontakty

  • Anna Gnot, tajemnice Konsorcia literárněvědné bohemistiky, Česká literární bibliografie
  • Vojtěch Malínek, vedoucí České literární bibliografie
  • Michael Wögerbauer, zástupce ředitele ÚČL pro mezinárodní spolupráci
  • konsorcium@ucl.cas.cz

Zapojené instituce

Humboldt-Universität zu Berlin (Německo)
Institut für Slawistik (Rakousko)
Polska Akademia Nauk (Polsko)
Slovenská akadémia vied (Slovensko)
Sveučilište u Zagrebu (Chorvatsko)
Universita degli studi Padova (Itálie)
Universität Erfurt (Německo)
Université libre de Bruxelles (Belgie)
Universität Regensburg (Německo)
salzburg uni logo
Universität Salzburg (Rakousko)
univerzita Sorbonna
Université Paris-Sorbonne (Francie)
uni Poznan
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polsko)
Uniwersytet Jagellonski logo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polsko)
Uniwersytet Opolski (Polsko)
Uniwersytet Slaski logo
Uniwersytet Śląski v Katowicach (Polsko)
Uniwersytet Warszawski_logo
Uniwersytet Warszawski (Polsko)
Uni Wroclaw
Uniwersytet Wrocławski (Polsko)
Ústav pro českou literaturu AV ČR (Česká republika)