Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Současná bibliografie (od roku 1945)

Počet záznamů: 527 500+ (k 1. 5. 2024)
Excerpční záběr:1 000+ časopisů (k 1. 5. 2024)
Seznam excerpovaných časopisů (xlsx)
Rozsah excerpce: česká literatura (sekundární literatura, zčásti beletrie), divadlo, okrajově film, filozofie
Excerpovaný materiál:knihy, časopisy, ročenky a periodické sborníky zaměřené na literaturu a kulturu
Chronologický záběr:1945–současnost
Jazyky: čeština, slovenština, němčina, angličtina, polština
Forma citace: Současná bibliografie (od roku 1945). Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: https://biblio.ucl.cas.cz/.
Forma dedikace:Při vzniku práce [knihy/studie/…] byla využita databáze Současná bibliografie (od roku 1945), zpracovávaná při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).
Vstup do databáze (Aleph):http://aleph.ucl.cas.cz/biblio
Datová sada ke stažení:https://clb.ucl.cas.cz/datove-sady-ke-stazeni/
Licence:CC BY-NC-SA 4.0 Mezinárodní

Popis báze

Tato databáze vznikla sloučením dříve samostatných dílčích bází, které byly postupně rozšiřovány a převáděny do modernějších formátů a systémů. Aktuálně je obohacována zejména novými záznamy z průběžné excerpce pokrývající soudobou časopiseckou a knižní produkci a zpětně jsou doplňována data pro starší období. Z tohoto důvodu je databáze tvořena několika vrstvami, které původně měly odlišný excerpční záběr (srov. přehled níže). Jednotlivé části jsou však postupně redigovány a unifikovány na společném standardu.

Její nejstarší část tvoří bibliografické ročenky Česká literární věda, pokrývající období let 1961–1980. Na ně chronologicky navazují lístková excerpta z let osmdesátých. Počátkem devadesátých let začala být Česká literární bibliografie zpracovávána v podobě strukturované databáze v systému CDS/ISIS. V něm postupně vznikly dva databázové formáty: (a) nejprve starší, méně podrobný, v němž byla zpracována excerpce z let 1981–1996, lístková excerpce pro léta osmdesátá, část Retrospektivní bibliografie a též bibliografie českého literárního exilu (knižně jako: KNOPP, František: Česká literatura v exilu 1948–1989. Praha: Makropulos, 1996), a (b) roku 1997 mladší, detailněji strukturovaný, v němž byla zpracována excerpce let 1997–2012 a posléze do něj byly přepsány i zmiňované bibliografické ročenky za léta 1961–1980.

Roku 2012 databáze přešla na mezinárodní výměnný formát MARC21 a systém Aleph, do nějž byly v průběhu let 2015 a 2016 postupně zkonvertovány veškeré starší databáze. V průběhu konverze prošla data současné bibliografie důkladnou redakcí a byla doplněna o řadu perzistentních identifikátorů a dalších strojově doplnitelných údajů. V letech 2012–2015 byla zpracována bibliografie české literatury z období 1945–1960 (projekt „Bibliografie české literatury 1945–1960“, podpořený MK ČR v rámci programu NAKI), která vyplnila dlouho existující mezeru mezi současnou a retrospektivní bibliografií. Databáze je obohacována i záznamy z bibliografií českého literárního samizdatu (od roku 2016) a českého literárního internetu (2017–2021).

Excerpční záběr současné bibliografie byl pro původní bibliografické ročenky definován jako sekundární oborová bibliografie české literatury a literární vědy. V rámci jednotlivých dílčích projektů však byl tento záběr postupně rozšiřován až na aktuální stav, kdy současná bibliografie zpracovává nejen sekundární (jako jsou články a knižní předmluvy a doslovy), ale i primární prameny (knižní a časopiseckou českou beletrii), tj. veškeré dostupné materiály o české literatuře. Pro potřeby současné bibliografie je pravidelně excerpováno více než 220 periodik. Stav jejich zpracování je průběžně aktualizován a dostupný z databáze excerpovaných časopisů.

Do záznamů databáze současné bibliografie jsou postupně vkládány odkazy na plné texty excerpovaných dokumentů, přístupných v rámci existujících digitálních knihoven. K 31. 12. 2020 se jedná o více než 90 000 záznamů.

Excerpční záběr jednotlivých částí současné bibliografie

DatabázePrimární prameny (beletrie)Sekundární literaturaSvětová literaturaKnihy, sborníky, části knihPůvodní struktura dat
Retrospektivní bibliografie (1771–1945)ANOANOANONE lístky
Báze RETANOANOANONE ISIS – starší
Bibliografie 1945–1960ANOANONE NE MARC21
Bibliografie 1961–1980NE ANONE ANO (bez beletrie)ISIS – mladší
Bibliografie 1981–1996NE ANONE ANO (bez beletrie)ISIS – starší
Bibliografie 1997–2012NE ANONE ANO (bez beletrie)ISIS – mladší
Bibliografie od roku 2012ANO (od roku 2016)ANONE ANO (od roku 2020 včetně beletrie)MARC21
Bibliografie exiluNE ANONE ANO (bez beletrie)ISIS – starší
Bibliografie samizdatuANOANOANONE MARC21
Bibliografie internetuANOANONE NE MARC21