Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Edice Bibliographica

Edice Bibliographica byla založena roku 2016 a slouží k vydávání specializovaných bibliografií z oboru literární vědy či příbuzných disciplín a zároveň odborných a metodologických publikací s bibliografickou tematikou. Důraz je kladen na vydávání personálních bibliografií osobností českého literárního a kulturního života, bibliografií významných periodik či bibliografií tematických s doprovodným aparátem. První svazek byl symbolicky věnován bibliografii dlouholetého bibliografa ÚČL Františka Knoppa. 

Edice vychází při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie.

Dosud byly vydány následující svazky:

  • MELICHAR, Dominik. Krocení nestvůr nevědomosti: Societas incognitorum eruditorum a článková bibliografie časopisu Acta incognitorum (1976–1988). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2023. ISBN 978-80-7658-075-6. DOI: https://doi.org/10.51305/ICL.CZ.9788076580763
  • FLANDERKA, Jakub. Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2022. ISBN 978-80-7658-057-2. DOI: https://doi.org/10.51305/ICL.CZ.9788076580633

Dále připravujeme:

  • VEČEŘOVÁ, Petra. Knihtiskaři Jiří Jakubův Dačický a jeho syn Jan Othmar – bibliografie a typografický katalog. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.