Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Edice Bibliographica

Edice Bibliographica byla založena roku 2016 a slouží k vydávání specializovaných bibliografií z oboru literární vědy či příbuzných disciplín a zároveň odborných a metodologických publikací s bibliografickou tematikou. Důraz je kladen na vydávání personálních bibliografií osobností českého literárního a kulturního života, bibliografií významných periodik či bibliografií tematických s doprovodným aparátem. První svazek byl symbolicky věnován bibliografii dlouholetého bibliografa ÚČL Františka Knoppa. 

Edice vychází při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie.

Dosud byly vydány následující svazky:

  • MALÍNEK, Vojtěch: Oborová analytická bibliografie: Metodika zpracování. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2020. ISBN 978-80-7658-007-7.
  • HOLANOVÁ, Markéta Ř.: České oborové bibliografie. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2017. ISBN 978-80-88069-46-1.
  • JANÁČEK, Pavel – ŠÁMAL, Petr – ZACH, Aleš: Bibliograf František Knopp. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016. ISBN 978-80-88069-22-5. Obsah PDF: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/192081/pdf.

Dále připravujeme:

  • HOLEČEK, Lukáš (ed.). Anketa o knihu roku Lidových novin. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
  • FLANDERKA, Jakub. Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
  • VEČEŘOVÁ, Petra. Knihtiskaři Jiří Jakubův Dačický a jeho syn Jan Othmar – bibliografie a typografický katalog. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.