České oborové bibliografie

V rámci Týdne s Českou literární bibliografií, uspořádaného výzkumnou infrastrukturou Česká literární bibliografie, se 19. října 2016 konalo interdisciplinární setkání oborových bibliografů. Předkládaná publikace přináší tištěné verze šestnácti příspěvků z tohoto semináře.
Čtenářům poskytuje základní informace o článkových bibliografiích nejrůznějších oborů, jež zde byly zastoupeny: seznámí je s jejich historickým vývojem, aktuálním stavem zpracování, excerpční základnou současné i retrospektivní bibliografie, používaným technologickým řešením a dalšími aktivitami či problémy, jež s jejich chodem souvisejí.

 

 

Specifikace
Editor Markéta Ř. Holanová
Název České oborové bibliografie
Podtitul sborník z interdisciplinárního semináře
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2017
Počet stránek 204
Edice Edice Bibliographica
ISBN 978-80-88069-46-1