Bibliograf František Knopp

První svazek edice Bibliographica připomíná nedožité 70. narozeniny dlouholetého pracovníka Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kulturního publicisty a zejména literárního a divadelního bibliografa Františka Knoppa, autora bibliografického kompendia Česká literatura v exilu 1948–1989 a spolutvůrce databáze Česká literární bibliografie.

Jádro svazku tvoří soupis jeho knižní i časopisecké tvorby, který sestavila někdejší členka bibliografického týmu ÚČL a bývalá Knoppova kolegyně Stanislava Sýkorová. Chronologicky řazená bibliografie je doplněna třemi soubory Knoppových textů z různých etap jeho života. V prvním souboru je představen vzorek záznamů z jeho čtenářských deníků, druhý nabízí vhled do Knoppovy korespondence a zahrnuje několik jeho protestních dopisů z počátku roku 1989, třetí soubor pak obsahuje příklady komentovaných bibliografických záznamů, kterými F. Knopp přispíval do kulturních časopisů.

Specifikace
Autor Pavel Janáček,
Petr Šámal,
Aleš Zach,
Stanislava Sýkorová
Název Bibliograf František Knopp
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2016
Počet stránek 210
ISBN 978-80-88069-22-5