Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992)

Článková bibliografie představuje časopis Dialog, který vycházel ve dvou etapách: od dubna 1966 do srpna 1969, kdy bylo vydávání časopisu zastaveno, a v letech 1990–1992, kdy (v letech 1990–1991) periodikum vycházelo pod názvem Severočeský Dialog.

Časopis byl od začátku spojen se specifickým regionem severních Čech, resp. s (někdejším) Severočeským krajem. Vedle problematiky devastace životního prostředí, jež výrazně pronikla do obou etap časopisu, byl v oblasti kultury, literatury a umění Dialog v šedesátých letech zaměřen především na reflexi (soudobých) experimentálních tendencí, v devadesátých letech se jeho pozornost obrátila spíše k regionálním tématům a historickým souvislostem. Do širšího kontextu časopis Dialog zasazuje úvodní studie Jakuba Flanderky, která shrnuje počátky a proměny redakce časopisu a způsob, jakým zde byly reflektovány nejrůznější umělecké projevy. Všechna tato témata se odrážejí i v bohaté rejstříkové části publikace.

Specifikace
Autor Jakub Flanderka
Název Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992)
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2022
Počet stránek 338
Edice Edice Bibliographica
ISBN 978-80-7658-057-2