Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

INDIHU

Česká literární bibliografie je spolu s dalšími humanitněvědnými ústavy AV ČR a Národní knihovnou ČR zapojena do řešení projektu INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities, koordinovaného Knihovnou AV ČR. Cílem projektu je vývoj a zpřístupnění softwarových nástrojů pro potřeby výzkumu v oblasti digital humanities, mj. softwaru pro přípravu virtuálních výstav, virtuální znalostní báze, opensourcového OCR řešení a společného metavyhledavače pro jednotné prohledávání vybraných zdrojů propojených ústavů.

ČLB se kromě společných aktivit řešitelského týmu do řešení projektu zapojila zejména přípravou svých databázových zdrojů pro potřeby společného metavyhledavače. Konkrétně takto byla o vybraná data doplněna databáze Retrospektivní bibliografie v systému RETROBI (změny se dotkly cca milionu lístků) a pro společný portál též bylo připraveno propojení dat článkové bibliografie a Digitálního archivu časopisů (vytvoření přímého linku na digitální verzi dokumentu u cca 40 000 záznamů).

Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na stránce https://indihu.cz/.

Projekt INDIHU byl v letech 2016–2020 řešen díky podpoře Ministerstva kultury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Identifikační údaje

Název:INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro
digital humanities
Kód:DG16P02B039
Doba řešení: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2020
Řešitel: Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
Řešitelský tým:Jan Mazanec, Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
Partneři/Účastníci projektu:Knihovna AV ČR, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Národní knihovna ČR
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Poskytovatel financí:Ministerstvo kultury ČR
Odkaz do CEP:DG16P02B039
Výstupy: INDIHU Mind: virtuální znalostní báze (soft-ware)
RIV/68378068:_____/19:00519528
RIV/68378068:_____/19:00519528!RIV20-MK0-68378068

Ministerstvo kultury logo