Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Harmonizace databází personálních autorit ÚČL AV ČR, v. v. i., se souborem národních autorit NK ČR

Národní autority patří k obecným identifikátorům autorů a umožňují jednoznačně a unifikovaně označit jedince a odlišit případné jmenovce. Jsou využívány především v knihovnických databázích a bibliografiích.

Hlavním cílem projektu je harmonizace dosud nepropojených autorit v rejstříku personálních autorit databází Ústavu pro českou literaturu s kooperativním souborem jmenných národních autorit Národní knihovny ČR. V jeho rámci jsou tak stávající personální záhlaví bibliografických záznamů České literární bibliografie propojovány na soubor národních jmenných autorit. Pakliže v něm odpovídající heslo neexistuje, jsou postupně zakládány záznamy nové. Součástí řešení projektu je též identifikace a odstraňování duplicit a doplňování stávajících autoritních záznamů o nově zjištěné údaje a nová pole podle katalogizačních pravidel RDA.

Projekt (vždy v délce deseti měsíců) je řešen jako periodicky opakovaný v rámci každoročně vyhlašovaného dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram 9/II – Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v českých knihovnách.

Identifikační údaje

Poskytovatel dotace:Ministerstvo kultury ČR: maximálně 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.: minimálně 30 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt
Doba řešení: 3. etapa: březen–prosinec 2020
2. etapa: březen–prosinec 2019
1. etapa: (březen)/červen – (prosinec)/listopad 2018
Řešitel:PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
Řešitelský tým: Ráchel Kuchařová, Jana Chaloupková
Výstupy: 3. etapa: Předpokládáme, že po dobu trvání 3. etapy projektu (1200 hodin práce) se nám podaří zpracovat (tj. napojit na záznam národní autority, poslat opravu nebo při použití rozumně vynaloženého úsilí označit položku jako nezpracovatelnou a ponechat ji budoucímu archivnímu výzkumu) 18 000 „rejstříkových položek“.
2. etapa: Po dobu trvání projektu 2. etapy (1200 hodin práce) bylo očekáváno zkvalitnění katalogu ÚČL u 15 000 „rejstříkových položek“. V rámci projektu bylo propojeno 33 498 „rejstříkových položek“, přičemž báze národních autorit byla obohacena o 126 nových autoritních záznamů. Předpokládaný počet byl převýšen o 18 498 „rejstříkových položek“.
1. etapa: Po dobu trvání projektu 1. etapy (800 hodin práce) bylo očekáváno zkvalitnění katalogu ÚČL u 7200 „rejstříkových položek“. V průběhu řešení projektu došlo ke změně časového harmonogramu a také navýšení počtu hodin práce. Oproti původně plánovanému počtu bylo propojeno 18 628 „rejstříkových položek“ a báze národních autorit obohacena o 163 nových autoritních záznamů. Předpokládaný počet byl tedy převýšen o 11 428 „rejstříkových položek“.

Ministerstvo kultury logo