Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Harmonizace databází personálních autorit ÚČL AV ČR, v. v. i., se souborem národních autorit NK ČR

Národní autority patří k obecným identifikátorům autorů a umožňují jednoznačně a unifikovaně označit jedince a odlišit případné jmenovce. Jsou využívány především v knihovnických databázích a bibliografiích.

Hlavním cílem projektu je harmonizace dosud nepropojených autorit v rejstříku personálních autorit databází Ústavu pro českou literaturu s kooperativním souborem jmenných národních autorit Národní knihovny ČR. V jeho rámci jsou tak stávající personální záhlaví bibliografických záznamů České literární bibliografie propojovány na soubor národních jmenných autorit. Pakliže v něm odpovídající heslo neexistuje, jsou postupně zakládány záznamy nové. Součástí řešení projektu je též identifikace a odstraňování duplicitdoplňování stávajících autoritních záznamů o nově zjištěné údaje a nová pole podle katalogizačních pravidel RDA.

Projekt (v maximální možné délce deseti měsíců) je řešen jako periodicky opakovaný v rámci každoročně vyhlašovaného dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram 9/II – Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v českých knihovnách.

Identifikační údaje

Poskytovatel dotace:Ministerstvo kultury ČR
Program VISK 9
Doba řešení: 5. etapa: květen–září 2022
4. etapa: březen–prosinec 2021
3. etapa: březen–prosinec 2020
2. etapa: březen–prosinec 2019
1. etapa: červen–listopad 2018
Řešitel:PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
Řešitelský tým: 5. etapa: Ráchel Kuchařová
4. etapa: Ráchel Kuchařová, Jana Chaloupková, František Bui
1.–3. etapa: Ráchel Kuchařová, Jana Chaloupková
Výstupy: 5. etapa: Propojeno 9 980 “rejstříkových položek”, báze národních autorit obohacena o 418 nových autoritních záznamů.
4. etapa: Propojeno 43 858 „rejstříkových položek“.
3. etapa: Propojeno 51 848 „rejstříkových položek“.
2. etapa: Propojeno 33 498 „rejstříkových položek“, báze národních autorit obohacena o 126 nových autoritních záznamů.
1. etapa: Propojeno 18 628 „rejstříkových položek“, báze národních autorit obohacena o 163 nových autoritních záznamů.

Ministerstvo kultury logo