Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Digitalizace lístkového katalogu Retrospektivní článkové bibliografie české literární vědy (1775–1945)

V rámci tohoto projektu byla kompletně zdigitalizována a ve speciální webové aplikaci RETROBI zpřístupněna lístková kartotéka Retrospektivní článková bibliografie české literatury 1775–1945.

Vyvinuté řešení je tvořeno ze dvou základních částí: nástrojů pro zpracování oskenovaných lístků a webové aplikace pro prezentaci dat. Nástroje pro digitalizaci řeší vlastní zpracování kartotéčních lístků pro potřeby webové aplikace, v tom mimo jiné automaticky detekují prázdné obrázky a spojují oboustranné lístky a lístky sestávající z více stran v jednu databázovou jednotku. Takto vzniklá data následně propojují s OCR přepisem jednotlivých obrázků, na jehož základě je následně možné fulltextové prohledávání dat.

Digitalizované lístky byly následně zpřístupněny ve speciální webové aplikaci s řadou nadstavbových funkcí pro komfortní badatelskou práci s nimi. Uživatelé mohou mj. prohledávat lístky dle zvolených kritérií, vytvářet si v systému vlastní rešerše či exportovat data v editovatelném formátu pro svou potřebu. Systém dále obsahuje nástroje pro opravy a obohacování vystavených dat. Každý registrovaný uživatel může přepsat jednotlivé lístky či opravit stávající přepis, což napomáhá zejména u lístků psaných rukou či v horší obrazové kvalitě, u nichž nebylo možné pořídit kvalitní OCR přepis. Uživatel s vyššími právy pak může hromadně doplňovat vybraný atribut definované skupině lístků či pořídit jejich přepis do strukturované databázové podoby. Tato nově doplněná data jsou okamžitě přístupná pro strukturované vyhledávání. Ke konci roku 2020 bylo takto uživateli přepsáno cca 15 000 lístků a dílčí atributy byly poloautomaticky doplněny k více než 1 milionu lístků.

Součástí systému je též robustní administrátorské rozhraní, které průběžně kontroluje integritu dat a umožňuje nejrůznější operace s vystavenými daty (vkládání nových lístků, obrazových souborů, přesuny lístků a jejich ucelených řad v rámci kartotéky atp.).

Celý systém je nyní publikován pod licencí AGPL. Program je napsán v jazyce Java a využívá noSQL databáze CouchDB. Zdrojové kódy jsou k dispozici zde (soubor .zip).

Podrobnější informace o systému RETROBI a jeho technickém řešení jsou k dispozici v následujícím textu: http://ikaros.cz/digitalizace-listkove-kartoteky-retrospektivni-bibliografie-ceske-literatury.

Systém RETROBI byl implementován i pro další lístkové katalogy ÚČL a s úspěchem byl nasazen i na dalších příbuzných pracovištích pro potřeby prezentace jejich lístkových kartoték.

Konkrétně jde o následující zdroje:

Publicita

Tento projekt byl v letech 2009–2011 řešen díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu Informační zdroje pro výzkum (INFOZ).

Identifikační údaje

Název: Digitalizace lístkového katalogu Retrospektivní článkové bibliografie české literární vědy (1775–1945)
Kód/Reg. číslo:VZ09004
Doba řešení: 1. 10. 2009 – 31. 12. 2011
Řešitel: Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
Řešitelský tým: Vojtěch Malínek, Jan Anděl, Daniel Řehák, Petra Černohorská, Pavel Mika
Partner:
Odkaz do CEP: VZ09004
Poskytovatel financí: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Výstupy/link:

 • Software RETROBI
  RIV/68378068:_____/11:00374957!RIV12-MSM-68378068
 • MALÍNEK, Vojtěch: RETROBI – Digitalizovaná Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945 a možnosti jejího využití pro literárněvědný výzkum. Česká literatura. Roč. 61, č. 3 (2013), s. 396–409.
  RIV/68378068:_____/13:00394534
 • ŘEHÁK, Daniel: K historii a struktuře Retrospektivní bibliografie. Česká literatura. Roč. 61, č. 3 (2013), s. 387–395.
  RIV/68378068:_____/13:00394537
 • DAVIDOVÁ, Eliška – HAVRÁNKOVÁ, Marie – JAREŠ, Michal – PÍŠA, Petr – WÖGERBAUER, Michael: Retrospektivní bibliografie v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Česká literatura. Roč. 61, č. 3 (2013), s. 410–417.
  RIV/68378068:_____/13:00394538
 • MALÍNEK, Vojtěch: Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945. Česká literatura. Roč. 61, č. 3 (2013), s. 385–386.
  RIV/68378068:_____/13:00395474