Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Upgrade výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie

Projekt je zaměřen na upgrade serverového vybavení ČLB, který spočívá v pořízení serverového řešení odpovídajícího soudobým standardům a potřebám. Posílena bude celková kapacita, spolehlivost i průchodnost serveru, což zajistí stabilnější dostupnost online databází a služeb ČLB pro koncové uživatele doma i v zahraničí, naplní potřeby zájemců o kvantitativní výzkum zdrojů ČLB jako tzv. velkých dat a umožní efektivnější zapojení ČLB do národních i mezinárodních sítí výměny vědeckých informací.

Poskytovatel financí:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Operační program Jan Amos Komenský
Kód:CZ.02.01.01/00/23_015/0008209
Doba řešení: 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025
Řešitel: Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
Řešitelský tým: Jan Anděl
Odkazy:CEP