Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Digitální archiv časopisů

Počet záznamů:350 000+ stránek
Excerpční záběr:48 časopisů
Rozsah excerpce: především české literární a kulturní časopisy, výjimečně denní tisk
Excerpovaný materiál: časopisy
Chronologický záběr:od 19. století po současnost
Jazyky:čeština, slovenština
Forma citace: Digitální archiv časopisů [online]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/.
Forma dedikace:Při vzniku práce [knihy/studie/…] byl využit Digitální archiv časopisů, který je provozován při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).

Popis sbírky

Digitální archiv časopisů obsahuje kolekci 48 českých literárních a kulturních časopisů z období 19. století až po současnost. K nejstarším digitalizovaným časopisům sbírky patří Česká včela, Humoristické noviny, Posel z Budče či Světozor.

Digitální archiv časopisů z fondů ÚČL je zpracováván od roku 2001. Důvodem k postupnému převodu těchto dokumentů do elektronické podoby byla rychle postupující devastace časopiseckých svazků a zvyšující se požadavky na jejich využívání. Určujícím kritériem pro převod jednotlivých titulů je jejich fyzický stav a frekvence výpůjček.

V roce 2020 byl obsah propojen se záznamy České literární bibliografie. Uživatel tak má možnost dostat se z databáze ČLB k plnému textu více než 40 000 dokumentů.

Archiv digitalizovaných časopisů vzniká ve spolupráci s Divadelním ústavem a Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i. Archiv slouží výhradně pro nekomerční, vědecké či studijní účely a pouze pro osobní potřebu uživatele. Použití reprodukcí v tištěných či elektronických publikacích je možné po předchozím písemném svolení ÚČL AV ČR a pod podmínkou uvedení zdroje.