Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Crowdsourcing

Česká literární bibliografie uvítá pomoc se zkvalitňováním svých datasetů založenou na crowdsourcingu.

Nejsnadnější formou crowdsourcingové spolupráce je přepis kartotéčních lístků retrospektivní bibliografie v systému RETROBI, který může provádět jakýkoli registrovaný uživatel. Přepisem lze doplnit neexistující údaje k ručně psaným lístkům, popř. opravit chybně detekované údaje u lístků s nekvalitním OCR přepisem. Veškerá přepsaná data jsou okamžitě k dispozici pro vyhledávání všem uživatelům a zkvalitní tak výstupy z databází ČLB. Zároveň jsou přístupná pro další strojové zpracování, které vede ke kvalitnějšímu rozčlenění lístku a otevírá možnost jeho detailnějšího převedení do podoby strukturovaného databázového záznamu.

Základní návod pro přepis dat je k dispozici zde, pokročilejší pak zde.

Alternativně je možné pro ČLB – ideálně po předchozí domluvě – připravit určitý set bibliografických dat, který pak v závislosti na kvalitě a struktuře může být inkorporován do existujících bází ČLB. 

Kontakt: clb@ucl.cas.cz