Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

NEP4DISSENT – New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent

(COST; 2017–2021; Koordinátor projektu: Dr. Maciej Maryl, Instytut Badań Literackich PAN /Varšava/)

Účastníci za ÚČL: Mgr. Jan Matonoha, Ph.D., PhDr. Eduard Burget, Ph.D., Mgr. Petra Loučová

Projekt byl podpořen v evropském programu mezinárodní spolupráce a výzkumu COST a účastní se ho vědci z 37 zemí. Jeho cílem je iniciovat novou, přelomovou etapu v bádání o kulturním disentu v bývalých socialistických zemích v letech 1948–1989 a vytvořit platformu pro jeho nadnárodní a multidisciplinární výzkum včetně důrazu na inovativní a efektivní šíření výsledků této práce a kooperaci s dalšími relevantními odborníky a zástupci z praxe. 

Více zde: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16213

WWW stránky projektu: https://nep4dissent.eu/