Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Představení projektu Český literární exil 1948–1989

V úterý 26. 9. 2023 ve 14 hodin bude v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1) představen projekt Český literární exil 1948–1989, který odstartoval na začátku letošního března.

O cílech pětiletého projektu a jeho plánovaných výstupech budou hovořit řešitelé a řešitelky z oddělení bibliografie a lexikografie Ústavu pro českou literaturu společně se zástupci Památníku národního písemnictví/Muzea literatury, který je spoluřešitelem projektu.

Petr Kotyk a Michaela Kuthanová z PNP představí připravovanou výstavu věnovanou českému literárnímu exilu, digitalizaci videonahrávek uložených v archivu PNP a film o českém exilu. Tomáš Pavlíček se pak bude v krátkosti věnovat zpracování osobních fondů v Literárním archivu PNP.

Vojtěch Malínek, Michal Přibáň a Gabriela Romanová z ÚČL přiblíží chystanou literární mapu československého exilu, bibliografickou databázi exilových časopisů a monografii o J. Škvoreckém.

Setkání bude možné sledovat také online na platformě Google Meet: https://meet.google.com/wxa-vpye-ura.

Projekt Český literární exil 1948–1989 (DH23P03OVV011) je financován z prostředků Programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III) Ministerstva kultury ČR.

představení projektu Český literární exil 1948–1989