Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Tříletý projekt spolupráce s polskou akademií věd zahájen

V rámci bilaterálního mobilitního projektu Akademie věd ČR se zástupci ČLB ve dnech 15.–18. dubna účastnili pracovní cesty do polské Poznaně.

Návštěvu zahájili pracovním setkáním s našimi pravidelnými spolupracovníky z Polské literární bibliografie zaměřeným na výzkum metadat v literární vědě. Jejich dalším úkolem byl vývoj platformy pro snadný přístup k bibliografickým datům z různých evropských literárněvědných či knihovnických institucí z jednoho vyhledávače.

Tým bibliografie literárního samizdatu a exilu ČLB navštívil také Archiwum Emigracji v Toruni, kde představil svůj projekt Český literární exil 1948–1989 a diskutoval o styčných bodech československé a polské emigrace. 

Poslední poznaňskou aktivitou našich kolegů bylo setkání s vedením fakulty polské filologie Univerzity Adama Mickiewicze a prezentace vyhledávacího rozhraní VuFind pro studenty a pracovníky slavistického institutu stejné univerzity.

Praktická část prezentace bude pokračovat příští pondělí, kdy v Praze přivítáme poznaňské studenty a představíme jim konkrétní rešeršní tipy, které využijí při psaní svých bakalářských prací o české literatuře.