Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

1. rok projektu Český literární exil 1948–1989 za námi

Loni v březnu se pustili kolegové z týmu projektu Český literární exil 1948–1989 do excerpce exilových periodik, aby tak doplnili a zdokonalili již dříve zpracovanou exilovou databázi.

Nová excerpce je rozšířena o beletrii a zahraniční literaturu a zahrnuje i excerpci dalších exilových periodik, která se do původního záběru nevešla.

Za poslední rok tak do databáze, kterou dnes tvoří více než 14 000 položek, přibyly záznamy textů například z kanadského časopisu Západ, mnichovské Archy, teologicky orientovaného periodika Nový život (vycházelo v Londýně a Římě), kulturně-literárního měsíčníku Sklizeň (Hamburk), rotterdamské Modré revue nebo Hlasu domova, listu pro krajany v Austrálii.

V galerii jsme se s vámi podělili o ukázku obálek jednotlivých periodik.

V rámci pětiletého projektu vznikne kromě databáze článkové bibliografie českých exilových časopisů daného období také interaktivní mapa zobrazující česká exilová nakladatelství a vydavatelství a v prostorách Muzea literatury pak bude k vidění výstava o osobnostech českého literárního exilu.

Projekt Český literární exil 1948–1989 (DH23P03OVV011) je financován z prostředků Programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III) Ministerstva kultury ČR.