Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce bibliografie literárního samizdatu

Sekce bibliografie literárního samizdatu vznikla v rámci ČLB v roce 2016. Zpracovává neoficiální časopisy především české, okrajově však i slovenské a polské provenience. Časové rozmezí excerpovaných časopisů je od padesátých let do počátku devadesátých let 20. století, s hlavním těžištěm v periodikách vznikajících v době normalizační a předrevoluční.

Hlavním zdrojem zpracovávaného materiálu je knihovna Libri prohibiti, dále webová stránka scriptum.cz, zpřístupňující mj. skeny samizdatových periodik, některé exempláře pocházejí z archivu Československého dokumentačního střediska, nyní spravovaného Národním muzeem, a ze soukromých sbírek.

Kromě bibliografické činnosti jsou členové sekce zapojeni do vědeckých projektů úzce souvisejících s tématem alternativní kultury poválečného východního bloku, disentu, neoficiální literatury sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. V rámci nich spolupracují s kolegy ze zahraničních institucí a výzkumných platforem, např. s polským literárním institutem IBL a mezinárodní platformou NEP4DISSENT, podporovanou z prostředků výzkumného programu Horizon 2020, s jejichž kooperací vzniká databáze polonik v českém samizdatu. Dalším výstupem mezinárodní spolupráce je anglická publikace Samizdat Past and Present – sborník textů předních literárních vědců a kritiků.

Vedoucí týmu: Mgr. Gabriela Romanová

Kontakt: sambibl@ucl.cas.cz

Mgr. Marta Kellerová Kordíková
kordikova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Petra Loučová
loucova@ucl.cas.cz
222 828 161
Mgr. Dominik Melichar
melichar@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr.  Pavel Nevyhoštěný
nevyhosteny@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Gabriela Romanová
romanova@ucl.cas.cz
222 828 206
Aktuality
Další aktuality