Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce bibliografie literárního samizdatu a exilu

Sekce bibliografie literárního samizdatu vznikla v rámci ČLB v roce 2016. Zpracovává neoficiální časopisy především české, okrajově však i slovenské a polské provenience. Časové rozmezí excerpovaných časopisů je od padesátých let do počátku devadesátých let 20. století, s hlavním těžištěm v periodikách vznikajících v době normalizační a předrevoluční. Vedle zpracování periodik je pozornost zaměřena i na analytické zpracování neperiodických sborníků vydaných nejen v rámci proslulých samizdatových edic, ale i mimo ně.

V roce 2023 byla excerpční činnost nových titulů pozastavena a probíhá redakce databáze, která ke konci roku 2022 čítala přes 21 tisíc záznamů.

Hlavním zdrojem zpracovávaného materiálu je knihovna Libri prohibiti, dále webová stránka scriptum.cz, zpřístupňující mj. skeny samizdatových periodik, některé exempláře pocházejí z archivu Československého dokumentačního střediska, nyní spravovaného Národním muzeem, a ze soukromých sbírek.

Kromě bibliografické činnosti jsou členové sekce zapojeni do vědeckých projektů úzce souvisejících s tématem alternativní kultury poválečného východního bloku, disentuneoficiální literatury sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. V rámci nich spolupracují s kolegy ze zahraničních institucí a výzkumných platforem, např. s polským literárním institutem IBL a mezinárodní platformou NEP4DISSENT, podporovanou z prostředků výzkumného programu Horizon 2020, s jejichž kooperací vzniká databáze polonik v českém samizdatu. Dalším výstupem mezinárodní spolupráce je anglická publikace Samizdat Past and Present – sborník textů předních literárních vědců a kritiků. Vedle toho členové týmu aktivně vystupují v rámci tematicky zaměřených konferencí (VI. Kongres světové literárněvědné bohemistiky; Underground a druhá kultura ve střední Evropě; Archivy, moc, politika) a publikují studie a články v odborně zaměřených sbornících (50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers).

Od roku 2023 řeší členové týmu projekt Český literární exil 1948–1989, který je financován z programu NAKI II Ministerstva kultury ČR. Hlavním úkolem bibliografického týmu je zpracování článkové bibliografie exilových časopisů z uvedeného období. Proměnlivé geografické rozprostranění klíčových exilových osobností, institucí a periodik pak zachytí připravovaná tematická interaktivní mapa.

Vedoucí týmu: Mgr. Gabriela Romanová

Kontakt: sambibl@ucl.cas.cz

Bc. Renáta Cebe
cebe@ucl.cas.cz
222 828 206
Bc. Nikola Dlabajová
dlabajova@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Marta Kellerová Kordíková
kordikova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Dominik Melichar
melichar@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr.  Pavel Nevyhoštěný
nevyhosteny@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Gabriela Romanová
romanova@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. et Mgr. Šárka Sladovníková
sladovnikova@ucl.cas.cz
222 828 206
Aktuality

Letmý pohled do ciziny

4. únor je Dnem Čechů žijících v zahraničí, který si letos připomínáme již čtvrtým rokem. Toto datum si zvolili sami krajané, a to nikoli náhodou – v tento den roku 1628 odešel do exilu „učitel národů“ Jan Amos Komenský, který pak mimo svou domovinu strávil mnoho následujících let. číst dále

4. 2. 2024

Prostor Pavla Nevyhoštěného v Revue Prostor

Na stránkách aktuálního čísla literárně-kulturní Revue Prostor (120/2023) naleznete především texty věnované současnému stavu novinářské profese a výzvám, kterým žurnalistika v digitálním věku čelí. Protiváhu v podobě pohledu do minulosti pak zprostředkovává náš kolega Pavel Nevyhoštěný, který u příležitosti 40. výročí od založení časopisu reflektuje jeho samizdatovou minulost. číst dále

19. 1. 2024

Literární pub kvíz

Od 6. do 12. listopadu probíhá již 3. ročník Týdne Akademie věd ČR, jehož se v rámci různých dílčích akcí účastní i vědci a vědkyně z Ústavu pro českou literaturu. Středeční večer bude patřit Literárnímu pub kvízu, jímž v Kampusu Hybernská od 19 hodin provedou Františka Schormová a Ondřej Macl. číst dále

8. 11. 2023

12. říjen – Mezinárodní den samizdatu

Den samizdatu byl vyhlášen v roce 2016 v pražské knihovně Libri prohibiti za účasti aktérů petice z roku 1988. Dvaadevadesát samizdatových vydavatelů tehdy zaslalo prezidentu Gustávu Husákovi dopis v souvislosti s uvězněním slovenského vydavatele Ivana Polanského. Ve své žádosti o důsledný přístup ke všem samizdatovým vydavatelům mimo jiné odvážně napsali: “Vyzýváme vás, abyste buď Ivana Polanského propustili na svobodu, nebo osvědčili důslednost své zvrácené… číst dále

12. 10. 2023
Další aktuality