Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce bibliografie literárního samizdatu

Sekce bibliografie literárního samizdatu vznikla v rámci ČLB v roce 2016. Zpracovává neoficiální časopisy především české, okrajově však i slovenské a polské provenience. Časové rozmezí excerpovaných časopisů je od padesátých let do počátku devadesátých let 20. století, s hlavním těžištěm v periodikách vznikajících v době normalizační a předrevoluční.

Hlavním zdrojem zpracovávaného materiálu je knihovna Libri prohibiti, dále webová stránka scriptum.cz, zpřístupňující mj. skeny samizdatových periodik, některé exempláře pocházejí z archivu Československého dokumentačního střediska, nyní spravovaného Národním muzeem, a ze soukromých sbírek.

Kromě bibliografické činnosti jsou členové sekce zapojeni do vědeckých projektů úzce souvisejících s tématem alternativní kultury poválečného východního bloku, disentu, neoficiální literatury sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. V rámci nich spolupracují s kolegy ze zahraničních institucí a výzkumných platforem, např. s polským literárním institutem IBL a mezinárodní platformou NEP4DISSENT, podporovanou z prostředků výzkumného programu Horizon 2020, s jejichž kooperací vzniká databáze polonik v českém samizdatu. Dalším výstupem mezinárodní spolupráce je anglická publikace Samizdat Past and Present – sborník textů předních literárních vědců a kritiků.

Vedoucí týmu: Mgr. Gabriela Romanová

Kontakt: sambibl@ucl.cas.cz

Mgr. Marta Kellerová Kordíková
kordikova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Petra Loučová
loucova@ucl.cas.cz
222 828 161
Mgr. Dominik Melichar
melichar@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr.  Pavel Nevyhoštěný
nevyhosteny@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Gabriela Romanová
romanova@ucl.cas.cz
222 828 206
Aktuality

Nejvyšší známka pro ČLB v mezinárodním hodnocení

Česká literární bibliografie získala nejvyšší známku v letošním mezinárodním peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které pravidelně pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Širokou škálu hodnoticích kritérií posuzovala nezávislá komise složená z mezinárodně uznávaných odborníků, číst dále

21. 12. 2021

Odborníci na bibliografická data v Praze

V týdnu od 8. do 12. 11. 2021 proběhlo v Ústavu pro českou literaturu AV ČR setkání pracovní skupiny pro bibliografická data konsorcia DARIAH-ERIC. Zasedání se zúčastnilo 9 zahraničních expertů z Finska, Maďarska, Německa a Polska a zástupci pořádající České literární bibliografie. číst dále

12. 11. 2021

Dnes začíná Týden AV ČR

V týdnu od 1. do 7. listopadu 2021 probíhá Týden Akademie věd ČR. Kolegyně a kolegové z týmu České literární bibliografie se do programu Týdne AV ČR zapojili do přípravou přednášek či komentované literární vycházky Prahou. číst dále

1. 11. 2021

Konference Havlíčku, Havle! v Havlíčkově Brodě

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a městem Havlíčkův Brod pořádají ve dnech 26. – 27. 10. 2021 v Havlíčkově Brodě vědeckou konferenci u příležitosti 200. výročí narození a 165. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského. číst dále

25. 10. 2021

Konference k 50. výročí Sixty-Eight Publishers a Indexu

Vysoká škola kreativní komunikace (Literární akademie) pořádá 20. 10. 2021 mezinárodní vědeckou konferenci 50 let od vzniku exilových nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index. Své příspěvky přednesou přední odborníci na exilovou literaturu z Česka i zahraničí a akce se zúčastní rovněž někteří nakladatelé a spisovatelé z uvedených nakladatelství. číst dále

19. 10. 2021
Další aktuality