Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce bibliografie literárního samizdatu a exilu

Sekce bibliografie literárního samizdatu vznikla v rámci ČLB v roce 2016. Zpracovává neoficiální časopisy především české, okrajově však i slovenské a polské provenience. Časové rozmezí excerpovaných časopisů je od padesátých let do počátku devadesátých let 20. století, s hlavním těžištěm v periodikách vznikajících v době normalizační a předrevoluční. Vedle zpracování periodik je pozornost zaměřena i na analytické zpracování neperiodických sborníků vydaných nejen v rámci proslulých samizdatových edic, ale i mimo ně.

V roce 2023 byla excerpční činnost nových titulů pozastavena a probíhá redakce databáze, která ke konci roku 2022 čítala přes 21 tisíc záznamů.

Hlavním zdrojem zpracovávaného materiálu je knihovna Libri prohibiti, dále webová stránka scriptum.cz, zpřístupňující mj. skeny samizdatových periodik, některé exempláře pocházejí z archivu Československého dokumentačního střediska, nyní spravovaného Národním muzeem, a ze soukromých sbírek.

Kromě bibliografické činnosti jsou členové sekce zapojeni do vědeckých projektů úzce souvisejících s tématem alternativní kultury poválečného východního bloku, disentu a neoficiální literatury sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. V rámci nich spolupracují s kolegy ze zahraničních institucí a výzkumných platforem, např. s polským literárním institutem IBL a mezinárodní platformou NEP4DISSENT, podporovanou z prostředků výzkumného programu Horizon 2020, s jejichž kooperací vzniká databáze polonik v českém samizdatu. Dalším výstupem mezinárodní spolupráce je anglická publikace Samizdat Past and Present – sborník textů předních literárních vědců a kritiků. Vedle toho členové týmu aktivně vystupují v rámci tematicky zaměřených konferencí (VI. Kongres světové literárněvědné bohemistiky; Underground a druhá kultura ve střední Evropě; Archivy, moc, politika) a publikují studie a články v odborně zaměřených sbornících (50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers).

Od roku 2023 řeší členové týmu projekt Český literární exil 1948–1989, který je financován z programu NAKI II Ministerstva kultury ČR. Hlavním úkolem bibliografického týmu je zpracování článkové bibliografie exilových časopisů z uvedeného období. Proměnlivé geografické rozprostranění klíčových exilových osobností, institucí a periodik pak zachytí připravovaná tematická interaktivní mapa.

Vedoucí týmu: Mgr. Gabriela Romanová

Kontakt: sambibl@ucl.cas.cz

Bc. Renáta Cebe
cebe@ucl.cas.cz
222 828 206
Bc. Nikola Dlabajová
dlabajova@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Marta Kellerová Kordíková
kordikova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Dominik Melichar
melichar@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr.  Pavel Nevyhoštěný
nevyhosteny@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Gabriela Romanová
romanova@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. et Mgr. Šárka Sladovníková
sladovnikova@ucl.cas.cz
222 828 206
Aktuality

Představení projektu Český literární exil 1948–1989

V úterý 26. 9. 2023 ve 14 hodin bude v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1) představen projekt Český literární exil 1948–1989, který odstartoval na začátku letošního března. O cílech projektu a jeho plánovaných výstupech budou hovořit řešitelé a řešitelky z oddělení bibliografie a lexikografie ÚČL společně se zástupci Památníku národního písemnictví/Muzea literatury, který je spoluřešitelem projektu. číst dále

24. 9. 2023

O edici Bibliographica v časopise Čtenář

V posledním čísle časopisu Čtenář – měsíčník pro knihovny najdete článek Dominika Melichara s názvem Edice Bibliographica a pestrý svět bibliografií. Příspěvek, který hodnotí prvních šest let fungování edice, uzavírá sérii článků, v nichž kolegové z ČLB na stránkách Čtenář představili proměny a současný stav naší výzkumné infrastruktury. Více o edici Bibliographica se dozvíte zde: https://clb.ucl.cas.cz/edice-bibliographica-2/ číst dále

3. 7. 2023

Přednáška Gabriely Romanové pro gymnaziální publikum

Vedoucí Sekce literárního samizdatu a exilu ČLB Gabriela Romanová byla v tomto týdnu pozvána, aby seznámila studentky a studenty z Gymnázia Budějovická s vybranými aspekty své práce. V rámci přednáškového dne věnovaného nejrůznějším tématům představila gymnazistkám a gymnazistům bibliografii literárního samizdatu a pohovořila také o zakázané literatuře v Československu. číst dále

29. 6. 2023

Příspěvky kolegů z ČLB v České literatuře 71/2

Tiskem vyšlo druhé letošní číslo České literatury, v němž mimo jiné najdete tři příspěvky kolegů z ČLB: — recenzi Sáry Dvořákové na dvojjazyčnou publikaci Česká literatura ve francouzských překladech (1989–2020) — ohlédnutí Dominika Melichara za loňskou konferencí Underground a Československo 1987–1988 — tradiční Informatorium – soupis přírůstků bibliografické databáze naší výzkumné infrastruktury zpracovaný Markétou Ř. Holanovou Tyto a všechny ostatní texty jsou dostupné v režimu open access… číst dále

19. 6. 2023

1 000 nových záznamů v exilové databázi

Tým projektu Český literární exil 1948–1989 zpracoval v tomto týdnu už tisící nový záznam do databáze českého literárního exilu, která tak nyní spolu s bibliografickým kompendiem Františka Knoppa obsahuje více než 10 150 záznamů. Nově zde můžete najít články z časopisů Archa (Mnichov), Studie (Řím), Modrá revue (Rotterdam) nebo z týdeníku Čechoslovák (Londýn). číst dále

2. 6. 2023

Dedikace ČLB – nový kód ORJ

Upozorňuje, že v letošním roce došlo ke změně číselného kódu ORJ, který musí být uváděn v dedikaci naší výzkumné infrastruktuře. Ve výstupech s vročením 2023 a dále proto prosím uvádějte dedikaci v následující podobě: Při vzniku práce [knihy/studie/…] byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243). číst dále

15. 3. 2023
Další aktuality