Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce pro globální a digitální literární studia

Předmětem zkoumání sekce je literatura, literární historie a literární provoz z globální perspektivy. Za tímto účelem rozvíjí digitální analytické a vizualizační metody, které kombinuje s dosavadními sociologickými, textologickými i orálně-historickými přístupy k literárnímu bádání.

Mezi hlavní badatelské cíle sekce patří soustavně mapovat šíření české literatury ve světě pomocí sběru bibliografických dat o knižních i časopiseckých publikacích a biografických dat o překladatelích z češtiny. Dále je její snahou vyvíjet digitální nástroje pro analýzu a vizualizaci dat velkého rozsahu, které postihnou globální literární provoz, zejména překlad a mezinárodní recepci české literatury, jakožto typické menší literatury evropské. Sekce se rovněž aktivně účastní mezinárodní diskuse o teoriích a metodách potřebných k zachycení globální literární činnosti, které zohlední mnohovrstevnatost literární produkce a různorodost životních trajektorií tvůrců i publikačních a recepčních trajektorií jejich děl.

V současnosti sekce řeší projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky, který se zabývá vývojem postavení české literatury ve světě od konce druhé světové války do současnosti.

Vedoucí týmu: Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D

Kontakt: vimr@ucl.cas.cz

Mgr. Anna Gnot, Ph.D.
gnot@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr.  Charlotte Panušková
panuskova@ucl.cas.cz
222 828 139
Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D.
vimr@ucl.cas.cz
222 828 139
Aktuality

Workshop o využití wikidat

V Berlíně se v tomto týdnu konal mezinárodní workshop Wikipedia, Wikidata and Wikibase: Usage Scenarios for Literary Studies, jehož se zúčasnili kolegové Vojtěch Malínek a Ondřej Vimr s kolegyní Charlotte Panuškovou. Dvoudenní akci organizovali Frank Fischer a Bart Soethaert z Freie Universität Berlin v rámci projektu Digital Observatory of World Literature. Cílem prezentací a společné diskuze bylo prozkoumat potenciál využití wikidat pro literárněvědný výzkum… číst dále

13. 10. 2023

Nevzali jste si na dovolenou dostatek četby?

Díky režimu open access se můžete odkudkoli začíst například do dvou textů kolegy Ondřeje Vimra ze Sekce pro globální a digitální studia ČLB, které jsou dostupné online: Článek Translation support policies vs book industry practice in non-English settings (spoluautor Andreas Hedberg) vyšel v pátém čísle loňského ročníku časopisu Perspectives. Kapitola Choosing Books for Translation: A Connectivity Perspective on International Literary Flows and Translation Publishing je součástí… číst dále

27. 7. 2023

Přednáška Ondřeje Vimra na Světě knihy

Od čtvrtka 11. do neděle 14. května 2023 se na pražském Výstavišti v Holešovicích koná 28. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, tentokrát na téma „Autoři bez hranic“. Do doprovodného programu veletrhu přispěje také Ondřej Vimr ze Sekce pro globální a literární studia ČLB. V Ateliéru Evropa přednese v pátek 12. 5. ve 12:00 příspěvek s názvem Česká literatura bez hranic o překladech české literatury,… číst dále

6. 5. 2023
Další aktuality