Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce pro globální a digitální literární studia

Předmětem zkoumání sekce je literatura, literární historie a literární provoz z globální perspektivy. Za tímto účelem rozvíjí digitální analytické a vizualizační metody, které kombinuje s dosavadními sociologickými, textologickými i orálně-historickými přístupy k literárnímu bádání.

Mezi hlavní badatelské cíle sekce patří soustavně mapovat šíření české literatury ve světě pomocí sběru bibliografických dat o knižních i časopiseckých publikacích a biografických dat o překladatelích z češtiny. Dále je její snahou vyvíjet digitální nástroje pro analýzu a vizualizaci dat velkého rozsahu, které postihnou globální literární provoz, zejména překlad a mezinárodní recepci české literatury, jakožto typické menší literatury evropské. Sekce se rovněž aktivně účastní mezinárodní diskuse o teoriích a metodách potřebných k zachycení globální literární činnosti, které zohlední mnohovrstevnatost literární produkce a různorodost životních trajektorií tvůrců i publikačních a recepčních trajektorií jejich děl.

V současnosti sekce řeší projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky, který se zabývá vývojem postavení české literatury ve světě od konce druhé světové války do současnosti.

Vedoucí týmu: Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D

Kontakt: vimr@ucl.cas.cz

Mgr.  Anna  Gnot, Ph.D.
gnot@ucl.cas.cz
222 828 113
Mag.  Julia Miesenböck
Mag. Julia Miesenböck
miesenbock@ucl.cas.cz
222 828 139
Mgr. Cezary Rosiński, Ph.D.
Mgr. Cezary Rosiński, Ph.D.
rosinski@ucl.cas.cz
222 828 139
Mgr. Olga Słowik
slowik@ucl.cas.cz
222 828 139
Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D.
vimr@ucl.cas.cz
222 828 139
Aktuality
Další aktuality