Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce pro globální a digitální literární studia

Předmětem zkoumání sekce je literatura, literární historie a literární provoz z globální perspektivy. Za tímto účelem rozvíjí digitální analytické a vizualizační metody, které kombinuje s dosavadními sociologickými, textologickými i orálně-historickými přístupy k literárnímu bádání.

Mezi hlavní badatelské cíle sekce patří soustavně mapovat šíření české literatury ve světě pomocí sběru bibliografických dat o knižních i časopiseckých publikacích a biografických dat o překladatelích z češtiny. Dále je její snahou vyvíjet digitální nástroje pro analýzu a vizualizaci dat velkého rozsahu, které postihnou globální literární provoz, zejména překlad a mezinárodní recepci české literatury, jakožto typické menší literatury evropské. Sekce se rovněž aktivně účastní mezinárodní diskuse o teoriích a metodách potřebných k zachycení globální literární činnosti, které zohlední mnohovrstevnatost literární produkce a různorodost životních trajektorií tvůrců i publikačních a recepčních trajektorií jejich děl.

V současnosti sekce řeší projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky, který se zabývá vývojem postavení české literatury ve světě od konce druhé světové války do současnosti.

Vedoucí týmu: Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D

Kontakt: vimr@ucl.cas.cz

Mgr. Anna Gnot, Ph.D.
gnot@ucl.cas.cz
222 828 113
Mag.  Julia Miesenböck
miesenboeck@ucl.cas.cz
222 828 139
Mgr. Olga Słowik
slowik@ucl.cas.cz
222 828 139
Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D.
vimr@ucl.cas.cz
222 828 139
Aktuality

Začíná Týden AV ČR

Dneškem začíná tradiční vědecký festival Týden Akademie věd ČR a i letos nabízí také bohatý literárněvědný program. V rámci něj si kolegyně Pavla Hartmanová a Veronika Zemanová z České literární bibliografie připravily přednášku o databázích ČLB a dalších online zdrojích a nástrojích, které usnadňují studium literatury číst dále

31. 10. 2022

OPEN ACCESS WEEK 2022

Také letos se připojujeme k mezinárodní akci Open Access Week, která každoročně v posledním říjnovém týdnu propaguje otevřený přístup k vědeckým informacím. V nedávné době jsme zdarma online zpřístupnili první tři publikace z naší edice Bibliographica. Najdete je v Digitální knihovně AV ČR. číst dále

24. 10. 2022

Bibliografické kolokvium v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové hostí ve dnech 16. – 18. 10. 2022 účastníky kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů, které už po čtyřiadvacáté pořádá Sdružení knihoven ČR. V úterý 18. 10. 2022 přispěje do programu kolokvia také ředitel ČLB Vojtěch Malínek přednáškou číst dále

18. 10. 2022

ZAHÁJENÍ REGISTRACE

Zahajujeme registraci na workshop Mutual Learning Workshop for Improving Cultural Heritage Bibliographical Data, který ve dnech 12.–14. října pořádá v Praze pracovní skupina pro bibliografická data při konsorciu DARIAH-ERIC. Workshop proběhne hybridní formou. číst dále

28. 9. 2022
Další aktuality