Research interests

bibliography, Czech popular literature, cultural transfer

Education

2018 History of Czech Literature and Theory of Literature (Charles University, Faculty of Arts, Ph.D.)
2010 Czech Language and Literature (Charles University, Faculty of Arts, Mgr.)

Employment

since October 2017 Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, Department for Research into Literary Culture, researcher; Czech Literary Bibliography, bibliographer
2012-2017 Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences, secretary of Česká literatura journal
since 2012 Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences, Literary Studies Information Centre, bibliographer
2010-2012 Týden magazine and web Týden.cz, proof reader

Selected bibliography of works registered in ASEP

Books

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Book chapters

Holanová, M. 2021. Jedlička, Josef (1927-1990). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 674-675.

Articles

Holanová, M. 2022. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 19. dubnu 2022. Česká literatura 70(2), 246-252.

Holanová, M. 2022. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 10. červnu 2022. Česká literatura 70(3), 377-383.

Holanová, M. 2022. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 15. 7. 2022. Česká literatura 70(4), 511-515.

Holanová, M. 2022. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 16. 9. 2022. Česká literatura 70(5), 637-644.

Holanová, M. 2020. „Hrne se na nás lavina detektivek.“ Role nakladatelských edic při etablování detektivního žánru v české literární kultuře. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 52(2020), 112-130.

Holanová, M. 2018. "Kde vegetuje polosvět" : detektivka pro velkoměstského čtenáře. Dějiny a současnost 40(6), 34-36.

Holanová, M. 2017. Jak se detektivka stala detektivkou: Sonda do vývoje žánrového povědomí v české literární kultuře přelomu 19. a 20. století. Česká literatura 65(1), 48-71.

Holanová, M. – Segi, S. 2016. Star trek: mezi fanoušky a mimozemšťany. Nový prostor (2016), 14-15.

Holanová, M. 2016. Proti moru krvavých románů nic tak dobře nepomáhá jak oheň.... Vesmír 95/146/, 7/8 (2016), 450-451.

Holanová, M. 2016. Červená knihovna proti červené knihovně. Žánrové stereotypy a jejich variace. Slovenská literatúra 63(2), 114-125.

Holanová, M. et al. 2015. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 63(5), 793-807.

Holanová, M. 2015. Nesmrtelní hrdinové z papíru. Lógr 5(18), 52-56.

Holanová, M. – Segi, S. 2015. Z pokladů... Ústavu pro českou literaturu AV ČR : digitální archiv populární literatury. Čtenář 67(11), 399-401.

Holanová, M. 2014. Dada vládne světu. Lógr 4(11), 74-80.

Segi, S. – Holanová, M. 2013). Svět smíchu a poezie. Nový prostor -, č. 428 (2013).

Holanová, M. 2013. Přes kožich a snop k opravdové lásce. Lógr 3(7), 72-73.

Holanová, M. 2013. Kouzlo několika vět. Lógr 3(8), 76-79.

Holanová, M. 2013. Zatčení Jiřího Koláře v roce 1953 - edice dokumentů. Česká literatura 61(4), 560-561.

Holanová, M. 2012. Jedenáctý ročník Studentské literárněvědné konference. Česká literatura 60(6), 967-969.

Holanová, M. – Segi, S. 2012. Jak prosté, milý Watsone. Nový prostor -, č. 394 (2012), 12.

Holanová, M. – Segi, S. 2012. Dvě století lásky. Nový prostor -, č. 391 (2012), 14-15.

Proceedings

Holanová, M. 2016. Situace a perspektivy digitalizace literární paměti. Digitalizace Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945. In: Lupínková, M. – Muchka, P. (eds.), Literární paměť ve středních Čechách. Praha, Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví, 33-39.

E-publications

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).