Research interests

bibliography, data-driven research, informations on literary studies, Czech literature of the 1st half of 20th century

Education

2014 History of Czech Literature and Theory of Literature (Charles University, Faculty of Arts, Ph.D.)
2006 Czech Language and Literature – History (Charles University, Faculty of Arts, Mgr.)

Employment

since 2016 Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences, Czech Literary Bibliography, director
since 2009 Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences, Literary Studies Information Centre, head
2008 Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences, Literary Studies Information Centre, bibliographer

Membership

2019 DARIAH-ERIC, Bibliographical Data Working Group, co-chair

Awards

2006 Bolzano Award of Charles University Rector

Selected bibliography of works registered in ASEP

Books

Umerle, T. et al. 2023. An Analysis of the Current Bibliographical Data Landscape in the Humanities. A Case for the Joint Bibliodata Agendas of Public Stakeholders. Ústav pro českou literaturu, Praha. DOI: 10.5281/zenodo.6559857

Hladík, R. et al. 2022. Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách. Karolinum, Praha.

Malínek, V. 2020. Oborová analytická bibliografie. Metodika zpracování. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Book chapters

Malínek, V. 2022. Možnosti využití bibliografických datasetů jako zdrojů pro kvantitativní výzkum v humanitních vědách. Případ České literární bibliografie. In: Hladík, R. (ed.), Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách. Praha, Karolinum, 19-44.

Malínek, V. 2018. Krátký zpěv Orfeův. In: Kubíček, T. – Wiendl, J. (eds.), Obrazy kultury a společnosti v období první republiky. Periodický tisk v letech 1918-1938. Brno, Moravská zemská knihovna, 75-93.

Malínek, V. 2017. Literární skupina a expresionismus? Poznámky k programu Literární skupiny. In: Kubíček, T. – Wiendl, J. (eds.), ‘Vykoupeni z mlh a chaosu...’ : brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno, Moravská zemská knihovna, 230-250.

Malínek, V. 2017. Česká literární bibliografie. In: Mezníky bibliografie : u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. Moravská zemská knihovna, Brno, 81-94.

Malínek, V. 2011. Święta Róźa. O problemie formovania kultu nowych świętych w radykalnej czeskiej poezji lewicovej początku lat dwudziestych XX wieku. In: Bogusławska, M. – Grebecka, Z. – Wróblewska-Trochimiuk, E. (eds.), Komunistyczni bohaterowie. Tom 1. Warszawa, Libron, 191-207.

Articles

Malínek, V. et al. 2024). Open Bibliographical Data Workflows and the Multilinguality Challenge. Journal of Open Humanities Data 10(1). DOI: 10.5334/johd.190

Malínek, V. 2023. Poezie na křižovatce. Poznámky ke kvantitativním aspektům české poezie v letech 1945–1959. Bohemica litteraria 26(2), 7-28. DOI: 10.5817/BL2023-2-1

Umerle, T. – Malínek, V. 2022. Literarybibliography.eu — modelový příklad pro tvorbu mezinárodní oborové bibliografie. Česká literatura 70(5), 579-595. DOI: 10.51305/cl.2022.05.03

Malínek, V. 2022. Kalistův Ráj srdce. Středočeský sborník historický 48(2), 69-86.

Malínek, V. – Hartmanová, P. 2021. Bibliografické databáze jako pramen pro datovou analýzu. Potenciál a limity České literární bibliografie pro kvantitativní výzkum. Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 13(1), 50-81. DOI: 10.54681/c.2021.1.3

Umerle, T. – Malínek, V. 2020. Dokumentace literárního internetu. Poznámky k zařazení internetových zdrojů do oborových literárních bibliografií. Česká literatura 68(4), 409-437.

Gnot, A. – Malínek, V. – Romanová, G. – Wciślik, P. 2020. Future of Czech and Polish Literary Bibliography - zpráva o řešení projektu. Česká literatura 68(4), 514-517.

Piorecký, K. – Malínek, V. 2020. Czech Literary Culture in the Post-Digital Era. Porównania 27(2), 267-288. DOI: 10.14746/por.2020.2.14

Romanová, G. – Malínek, V. 2019. Workshop českých a polských literárních bibliografů. Česká literatura 67(5), 772-774.

Malínek, V. – Teplan, D. 2019. Česká literárna bibliografia. Litikon 4(2), 91-97.

Malínek, V. 2016. Středisko literárněvědných informací a Česká literární bibliografie v roce 2016. Česká literatura 64(1), 142-144.

Malínek, V. 2016. Článková bibliografie literárního samizdatu z hlediska oborové bibliografie. Česká literatura 64(6), 945-949.

Malínek, V. 2015. Co v OPACu nenajdete - elektronicky nezkatalogizované fondy knihovny ÚČL: z pokladů Knihovny Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Čtenář 67(12), 437.

Malínek, V. 2015. Z pokladů... Knihovny Ústavu pro českou literaturu AV ČR : zedník alchymistou?. Čtenář 67(10), 3.

Malínek, V. 2013. RETROBI - Digitalizovaná Retrospektivní bibliografie české literatury 1770-1945 a možnosti jejího využití pro literárněvědný výzkum. Česká literatura 61(3), 396-409.

Malínek, V. 2013. Retrospektivní bibliografie české literatury 1770-1945. Česká literatura 61(3), 385-386.

Malínek, V. 2013). Den s Retrospektivní bibliografií. Informace -, č. 1 (2013).

Malínek, V. 2012. "Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy". Časopis Den a jeho role při formování české meziválečné avantgardy. Česká literatura 60(2), 173-202.

Malínek, V. 2012. Digitalizace lístkové kartotéky Retrospektivní bibliografie české literatury. Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti 16(10), 1-8.

Malínek, V. 2012. Bibliografické databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Čtenář Roč. 64, 11 12 (2012), , 401-406, 444-446.

Malínek, V. 2010. Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze. Informace -, č. 1 (2010), 29-30.

Malínek, V. 2010. Informační zdroje Střediska literárněvědných informací Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Informace -, č. 2 (2010), 11-15.

Malínek, V. 2010. V Polsku o komunistických bohatýrech. Česká literatura 58(1), 139-140.

Malínek, V. 2010. Zdeněk Kalista jako literární kritik. Česká literatura 58(2), 168-196.

Malínek, V. 2008. K pozůstalosti Zdeňka Kalisty v Památníku národního písemnictví. Tvar 19(16), 14.

Proceedings

Malínek, V. – Umerle, T. – Rosiński, C. 2020. LiBRI Project. In: . .

Malínek, V. – Umerle, T. 2018. What (not) to document? The Documedia Revolution. In: . .

Malínek, V. 2017. Česká literární bibliografie. In: Holanová, M. (ed.), České oborové bibliografie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 9-21.

Malínek, V. 2016. Czech Literary Bibliography. In: DARIAH Winter School 2016. .

Malínek, V. 2015. Česká literární bibliografie. In: Hlaváčová, J. (ed.), Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha, Univerzita Karlova, 17-25.

Malínek, V. 2010. Světice Rosa. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. – Malínek, V. (eds.), Literární historie, sémiotika a fikce. Inspirace dílem Vladimíra Macury. Praha, Ústav pro českou literaturu, 116-128.

Malínek, V. 2009. Cestou k Prvnímu svazku. In: Šmahelová, H. – Vojvodík, J. (eds.), Generace, skupiny a programy v literatuře. Příbram, Pistorius & Olšanská, 55-83.

Malínek, V. 2009. Světice Rosa. In: Fedrová, S. – Jedličková, A. (eds.), V Macurových botách. Praha, Akropolis, 55-70.

Editions

Jedličková, A. – Fedrová, S. – Malínek, V. (eds.) 2010. Literární historie, sémiotika, fikce - inspirace dílem Vladimíra Macury (1945-1999: 8. ročník studentské literárněvědné konference. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Software

Malínek, V. – Anděl, J. – Jiřík, M. 2021. Statistický a Analytický modul.

Lhoták, M. et al. 2019. INDIHU Exhibition: software pro vytváření virtuálních výstav.

Lhoták, M. et al. 2019. INDIHU Mind: virtuální znalostní báze.

Anděl, J. – Malínek, V. – Hordějčuk, V. 2011. Software Retrobi.

E-publications

Tasovac, T. et al. 2023. The Role of Research Infrastructures in the Research Assessment Reform. A DARIAH Position Paper..

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).