Research interests

Czech literary prizes, contemporary Czech literature, bibliography

Education

2023 History of Modern Czech Literature (University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Arts: Ph.D.)
2014 Czech Studies (University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Arts: Mgr.)
2012 History-Czech Studies (University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Arts: Bc.)

Employment

since 2015 Institute of Czech literature, Czech Academy of Sciences, Czech Literary Bibliography

Selected bibliography of works registered in ASEP

Books

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Car, A. et al. 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR v. v. i., Praha.

Book chapters

Sládková, L. 2017. Bibliografie publikací prof. Vladimíra Papouška. In: Skalický, D. – Bílek, P. – Nagy, L. (eds.), „Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí“: lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 304-327.

Hartmanová, P. – Sládková, L. 2016. Bibliografie Daniely Hodrové. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 273-311.

Sládková, L. 2015. Úspěch životopisného románu. In: Machala, L. – Damborská, A. (eds.), Cenová bilance 2014. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 72-80.

Articles

Sládková, L. 2016. Současní čeští spisovatelé v sekundární literární komunikaci. Česká literatura 64(3), 467-469.

E-publications

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).