Research interests

Literary biography. History of books, book printing and libraries

Education

2012 Information Science with specialization Book and Manuscript Studies (Charles University, Faculty of Arts: Ph.D.)
2002 Information Science (Charles University, Faculty of Arts: PhDr.)

Employment

2016 Biographic Archive Institute of Czech literature of the Czech Academy of Sciences

Selected bibliography of works registered in ASEP

Books

Večeřová, P. 2002. Šumanská tiskárna (1585-1628). Archiv hlavního města Prahy, Praha.

Articles

Večeřová, P. 2017. Československé knihovnictví v letech 1939-1959: vybrané problémy historického vývoje. Knihovna - knihovnická revue 28(2), 20-36.