Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805)

Specification
Author Dalibor Dobiáš,
Alena Jakubcová,
Václav Petrbok,
Ondřej Podavka,
Sarah Seidel
Editor Dalibor Dobiáš,
Václav Smyčka
Title Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805)
Publisher Ústav pro českou literaturu AV ČR
Year of Publication 2021
Number of Pages 672
ISBN 978-80-7658-023-7 (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.), 978-80-7470-388-1 (Akropolis)