Svaté obrázky

Specification
Author Jiří Lukas,
Petr Píša,
Michael Wögerbauer
Title Svaté obrázky
Subtitle pražská devoční grafika 18. a 19. století
Publisher Muzeum hlavního města Prahy
Year of Publication 2017
Number of Pages 230
ISBN 978-80-87828-32-8