Umění životu nebezpečné

Specification
Author Zuzana Augustová
Title Umění životu nebezpečné
Subtitle reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury
Publisher Transteatral; Ústav pro českou literaturu AV ČR
Year of Publication 2018
Number of Pages 389
ISBN 978-80-87299-19-7