Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

33. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii

16. a 17. května 2022 probíhá v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích zasedání sekce Sdružení knihoven ČR pro bibliografii. Na programu jsou kromě přednášek také exkurze či metodický workshop na téma analytického zpracování článků.

Za ČLB se akce účastní kolegyně Pavla Hartmanová.