Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Bibliographical Data Landscape Analysis Report

V minulém týdnu byla oficiálně zveřejněna zpráva mapující současný stav zpracování a výzkumu bibliografických dat v humanitních vědách. Dokument je výsledkem dlouhodobé spolupráce členů Bibliodata Working Group konsorcia DARIAH-ERIC a na jeho přípravě se za ČLB podíleli Ondřej Vimr a Vojtěch Malínek.

Publikovaný text analyzuje stávající situaci v oblasti bibliografických dat a zároveň identifikuje nové výzvy a příležitosti pro budoucí vývoj i pro spolupráci zpracovatelů bibliografií, výzkumníků i vývojářů softwaru.

Zpráva je ke stažení dostupná zde

– https://doi.org/10.5281/zenodo.6559857