Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Bibliographical Data Working Group Workshop

Na konci minulého roku ČLB uspěla s grantovou žádostí na realizaci projektu „Metadata-based research in art, humanities and social sciences. Work in progress workshop“. Cílem projektu je uspořádat setkání členů Bibliographical Data Working Group a přizvat na něj odborníky z dalších oborů výzkumu založeného na metadatech, zejména z oblasti věd o umění a sociálních věd, kteří by sdíleli své zkušenosti a přístupy k výzkumným otázkám a obohatili tak stávající komunitu BDWG o další perspektivy.

Workshop proběhne na podzim v Praze a bude realizován s finančním přispěním konsorcia DARIAH-ERIC, evropské digitální výzkumné infrastruktury pro umění a humanitní vědy.

DARIAH prostřednictvím pravidelných výzev podporuje aktivity svých pracovních skupin, mezi něž patří i Bibliographical Data Working Group, jejíž činnost spolukoordinuje Vojtěch Malínek a která je klíčovou platformou pro mezinárodní spolupráci České literární bibliografie.