Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Cena Josefa Hlávky pro Pavlu Hartmanovou

16. listopadu 2022 byly na zámku Josefa Hlávky v Lužicích u Přeštic již tradičně udělovány Ceny Josefa Hlávky. Těší nás, že letos patří mezi vyznamenané také naše kolegyně Pavla Hartmanová.

Gratulujeme!

Pavla Hartmanová je klíčovou oporou týmu současné bibliografie ČLB. Ve své badatelské práci se zaměřuje na téma digitální literatury v sociálních médiích a na český literární internet. V letošním roce vyšla knižně její disertační práce.

Cena Josefa Hlávky, kterou každoročně uděluje nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, je určena nejlepším studentům, studentkám, absolventům a absolventkám pražských veřejných vysokých škol, brněnského VUT a dále mladým talentovaným badatelům a badatelkám Akademie věd ČR do 33 let. Vyznamenání je oceněním jejich výjimečných schopností a tvůrčího myšlení, které ve svém oboru prokázali.