Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Central and Eastern Europe Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Česká literární bibliografie a Instytut Studiów Politycznych PAN Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Central and Eastern Europe Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives, která se uskuteční on-line ve dnech 29.–30. září 2021.

Dvoudenní konference si klade za cíl nahlédnout problematiku samizdatu střední a východní Evropy z nových perspektiv a v širších souvislostech. Jednotlivé příspěvky se budou soustředit jednak na ohledávání dobových transnacionálních přesahů a kontaktů na poli samizdatu, jednak na soudobou komparaci různých národních samizdatových fenoménů. Podstatným tématem bude také samizdat jako součást evropského kulturního dědictví a aktuální a inovativní možnosti jeho výzkumu v kontextu a s využitím nástrojů digital humanities.

Konference se bude konat na platformě Google Meet: meet.google.com/qkk-objq-vrg

Současně bude živě vysílána a posléze archivována na YouTube kanálu Ústavu pro českou literaturu AV ČR: http://www.ucl.cas.cz/cs/aktuality/3107-samizdat-conference

The conference is organized as a part of the New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent – COST Action (CA 16213) funded by the Horizon 2020 Framework Program of the European Union and within the national project INTER-COST LTC18040 Media of Cultural Opposition in Czechoslovakia, supported by the INTER-EXCELLENCE programme of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic.