Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

CfP: Konference Slepé skvrny v literárních překladech z/do češtiny

Až do 28. února je možné přihlašovat své příspěvky na dvoudenní konferenci zaměřenou na vybrané problémy související s překladem literárních textů.

Konference Slepé skvrny v literárních překladech z/do češtiny se uskuteční 22.–23. 4. 2024 na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Tato mezinárodní akce se koná v rámci výzkumně-vzdělávacího týdne Czech-in to Literary Culture II a na její organizaci se podílejí také naši chorvatští a polští partneři z Konsorcia literárněvědné bohemistiky.

Více informací v pozvánce: