Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Článek Pavly Hartmanové v časopise Čtenář

V únorovém čísle časopisu Čtenář – měsíčník pro knihovny vyšel článek Pavly Hartmanové s názvem SAM – Statistický a analytický modul České literární bibliografie.

Popisuje v něm možnosti softwarového nástroje pro grafickou analýzu rešerší, který je volně dostupný přímo ve vyhledávacím rozhraní VuFind, pomocí něhož zpřístupňujeme bibliografické záznamy z našich databází.

https://vufind.ucl.cas.cz/