Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

ČLB na VI. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky

V roce 2022 proběhl v Praze VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Česká literární bibliografie na něm byla zastoupena vlastním panelem, v němž několik našich kolegů prezentovalo své výzkumy založené na analýze bibliografických dat.

Pokud jste se kongresu nemohli zúčastnit, jistě vás potěší zpráva, že si jejich příspěvky nyní můžete přečíst v tištěné či online podobě v časopise Bohemica litteraria 2023/2.

Odkaz na příslušné záznamy naleznete (včetně linků na plné texty) v naší databázi: https://vufind.ucl.cas.cz/short/234e3c12b