Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Databáze výstupů výzkumu a digital humanities – online workshop

Pracovní skupina pro bibliografická data při konsorciu DARIAH-ERIC pořádá 30. 9. 2022 od 12:00 do 13:30 online workshop s názvem Databases and information systems for research output: digital humanities outlook, který se zaměří na téma analýzy databází shromažďujících výstupy výzkumu.

Jednotlivé příspěvky workshopu se budou vztahovat k následujícím tematickým okruhům:

  • — reusing research output databases
  • — metrics for the SSH
  • — interdisciplinarity: research outputs and NLP

program a registrace