Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Dedikace ČLB – nový kód ORJ

Upozorňuje, že v letošním roce došlo ke změně číselného kódu ORJ, který musí být uváděn v dedikaci naší výzkumné infrastruktuře. Ve výstupech s vročením 2023 a dále proto prosím uvádějte dedikaci v následující podobě:

Při vzniku práce [knihy/studie/…] byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).

Více o náležitém způsobu citování a uvádění informace o využití ČLB najdete zde:

https://clb.ucl.cas.cz/jak-citovat-clb/