Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Digital Memory Seminar 2023

Dnes 30. 3. 2023 se v estonském Tallinnu uskuteční již tradiční seminář Digital Memory Seminar pořádaný Národní estonskou knihovnou. Letošní ročník představí příklady různorodého využití digitálního materiálu paměťových institucí – od zpracování datovými specialisty až po začlenění do uměleckých projektů.

Do programu semináře se zapojí také ředitel ČLB Vojtěch Malínek, který v online příspěvku s názvem Current Situation in European Bibliographies for the Humanities popíše aktivity a výstupy DARIAH Bibliographical Data Working Group.

Více informací

https://www.rara.ee/en/events/digital-memory-2023/