Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Dvě cesty České literární bibliografie do Polska

Minulý týden se v polské Poznani konalo zasedání oponentní skupiny k novému projektu, který řeší Instytut Badań Literackich PAN. Cílem tohoto projektu je vytvoření bibliografické databáze se zaměřením na polskou internetovou literaturu a literární dění.

Obdobný projekt byl v letech 2017–2021 realizován i v rámci České literární bibliografie, proto byl do expertní skupiny přizván jako jeden z řešitelů tohoto projektu také náš kolega Vojtěch Malínek, který tak v Poznani mohl se svými kolegy a kolegyněmi sdílet příklady dobré praxe a zkušenosti získané během práce na české verzi databáze.

Následujícího dne se pak Vojtěch Malínek přesunul do Varšavy, kde se zúčastnil konference k 10. výročí založení Centra Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, o níž jsme již referovali v aktualitě z 29. listopadu 2023.

V následující galerii si můžete prohlédnout fotografie, které náš kolega během své cesty pořídil: