Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Dvě pařížské přednášky Šárky Sladovníkové

Mezi 9.13. březnem 2024 vyjela naše kolegyně Šárka Sladovníková do Paříže. Během svého badatelského pobytu zde stihla proslovit dvě přednášky.

První z nich, která se konala v sobotu 9. 3. na půdě Českého centra v rámci cyklu Přítomnost židovské minulosti v kinematografii střední Evropy (pořádá Muzeum umění a dějin judaismu), nesla název Czechoslovak Experience: from Suppression to the New Wave. From Distant Journey to The Cremator.

Druhá přednáška s titulem How did “Night and Hope” become “Transport from Paradise”? The Transformation of Arnošt Lustig´s short stories into a film pak byla prezentována 11. 3. během konference Between persistence and erasure: Literary and cinematographic elaboration on the Jewish past in Central Europe (1945–1967) – Hungary, Poland, CzechoslovakiaInstitut national d´histoire de l´art.

Jak již názvy přednášek napovídají, v obou z nich se Šárka Sladovníková zabývala československou kinematografií vztahující se k holocaustu a jejím vztahem k významným literárním předlohám.