Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Fotoohlédnutí za návštěvou poznaňských studentů

V pondělí jsme v Praze přivítali studenty prvního a druhého ročníku bohemistiky z Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM, pro které jsme uspořádali prohlídku ústavní knihovny a prezentaci zaměřenou na využití našich databází a vyhledávacího rozhraní VuFind při psaní závěrečných prací.

Studenty zaujaly především rešeršní tipy, které jim pomohou nejen získat vhodné zdroje, ale také odhalit případné šifry a pseudonymy českých spisovatelů, jejichž literární tvorbě se ve svých bakalářských pracích věnují.

V brzké době se tedy můžeme těšit na nově vznikající studentské práce např. o D. Hodrové, O. Pavlovi, O. Filipovi, J. Škvoreckém, B. Hrabalovi nebo M. Vieweghovi.

Studentům děkujeme za milou návštěvu a přejeme hodně sil i elánu při psaní!