Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Future of Czech and Polish Literary Bibliography

Dovolujeme si vás pozvat na workshop shrnující aktuálně končící mobilitní projekt řešený společně s kolegy z Instytutu Badań Literackich a zaměřený na rozvoj spolupráce obou institucí zejména v oblasti bibliografie a výzkumu samizdatové a opoziční kultury, který se uskuteční ve čtvrtek 17. 10. od 13:30 hod. v dolní zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR (jednacím jazykem bude angličtina).

Program zde:

https://ucl.cas.cz/images/CLB-PBL_workshop.pdf