Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Gabriela Romanová: „Bibliografie samizdatu“

Gabriela Romanová proslovila v rámci přednáškového cyklu pořádaného ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK přednášku s názvem „Bibliografie samizdatu“.