Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Konference Elektronické služby knihoven

18. a 19. 5. proběhne online konference Elektronické služby knihoven VI., kterou pořádá Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Akce se soustřeďuje na tematiku online služeb, digitálních knihoven, webových a mobilních aplikací, e-čtení, knihovních systémů, virtuálních asistentů v knihovnách, online vzdělávání a nadstavbových služeb knihoven.

Akce se zúčastní Pavla Hartmanová s příspěvkem Česká literární bibliografie v době digitální, kterého anotaci lze přečíst níže:

Česká literární bibliografie je základní výzkumnou infrastrukturou pro literárněvědnou bohemistiku a příbuzné humanitní disciplíny. Primární cíl této oborové článkové databáze sice zůstává již 74 let stejný, ale výrazně se díky novým technologiím proměnilo v posledních letech její technické zázemí, excerpční portfolio (reflexe české literatury a kultury v online prostředí) a současně očekávání uživatelů od takové databáze – obsah, služby (open access, přístup k plným textům). Tyto změny probíhaly především v rámci projektu Český literární internet (2016–2021), který se soustředil na tři oblasti – vlastní výzkum, excerpci a vývoj softwarových nástrojů. Příspěvek přiblíží průběh projektu a jeho výsledky.