Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Konsorcium literárněvědné bohemistiky má dva nové členy

Konsorcium, které zastřešuje oborovou komunikaci mezi bohemistickými pracovišti mimo území ČR, se rozrostlo o dva nové členy. Jsou jimi Institut slavistiky a hungaristiky Humboldtovy univerzity v Berlíně a Institut slavistiky Vídeňské univerzity.

Na obou pracovištích se tradičně vyučuje literárněvědná bohemistika a jejich pracovníci a pracovnice se aktivně zapojují do řešení vědeckých projektů jak ve svých zemích, tak v České republice.

Konsorcium literárněvědné bohemistiky, do něhož je nyní zapojeno dvanáct zahraničních institucí, funguje při Ústavu pro českou literaturu a výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie od roku 2015. Vzniklo u příležitosti V. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky.

Cílem konsorcia je zprostředkování oborové komunikace mezi zahraničními bohemistickými pracovišti. Tu zajišťuje prostřednictvím newsletteru „Literárněvědná bohemistika: zprávy z oboru“ a sběru bibliografických dat o publikacích zahraničních bohemistů a bohemistek sdružených v Konsorciu.