Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945

Do encyklopedického slovníku představujícího duchovní život střední a východní Evropy po roce 1945, jak zní v překladu i jeho název, přispěly osobními hesly i členky týmu ČLB. O prozaikovi a esejistovi Josefu Jedličkovi psala Markéta Ř. Holanová, prozaika a exilového nakladatele Josefa Škvoreckého představila Gabriela Romanová. Kniha vyšla ve francouzském nakladatelství Les éditions du cerf, pod vedením Chantal Delsol a Joanny Nowicki a zabývá se různorodým intelektuálním prostředím (od antisemitismu po paměť samizdatu i současné umění), které formovalo střední a východní Evropu během druhé poloviny 20. století.