Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Modelling International Trajectories of a Literature. The Case of Czech Literature since 1945

Jak se šíří česká literatura po světě? Srovnání bibliografických dat z více zdrojů ukazuje například, k jakým změnám došlo k šíření české literatury v překladech do švédštiny a polštiny v důsledku pádu Železné opony. Švédsko bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století jedním z důležitých útočišť českého exilu, což se promítlo i do četnosti překladů spisovatelů zakázaných v Československu. Po roce 1989 se nicméně zájem o tento druh české literatury poměrně brzo vytratil, aniž ho nahradila například produkce současná, která se začala silně prosazovat například v Polsku. 

Graf byl součástí prezentace probíhajícího výzkumu šíření české literatury po druhé světové válce Modelling International Trajectories of a Literature. The Case of Czech Literature since 1945 na mezinárodním webináři „Between the Nation and the World. The Role of Translation and Para-Diplomatic Initiatives in the Circulation of Small/Minor/Peripheral/Less Translated Literatures“ organizovaném Global Literary Studies Research Group při Universitat Oberta de Catalunya (29. a 30. června). Program viz: https://globals.research.uoc.edu/assets/docs/Final_programme_Between_the_Nation_and_the_World.pdf