Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Nejvyšší známka pro ČLB v mezinárodním hodnocení

Česká literární bibliografie získala nejvyšší známku v letošním mezinárodním peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které pravidelně pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Širokou škálu hodnoticích kritérií posuzovala nezávislá komise složená z mezinárodně uznávaných odborníků, která se při evaluaci opírala nejen o dokumentaci předloženou ze strany infrastruktury, ale vycházela také z interview vedeného s jejími zástupci. Výsledný posudek představuje nejen zásadní podklad pro rozhodování Vlády ČR o další podpoře výzkumné infrastruktury ČLB, ale vnímáme jej také jako významné ocenění naší práce.

Podrobné informace o výsledcích hodnocení – https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/…/mezinarodni…/