Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

New Media Inspiration: Digital Humanities

V sobotu 19. 10. vystoupil Vojtěch Malínek na konferenci „New Media Inspiration: Digital Humanities“, pořádané na FF UK, s příspěvkem o ČLB.