Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Noví členové Konsorcia literárněvědné bohemistiky

Během podzimu 2023 zaznamenalo Konsorcium literárněvědné bohemistiky další dva úspěšné pokusy o navázání mezinárodní spolupráce. Novými členskými institucemi Konsorcia se staly Instytut Slawistyki Uniwersytetu WrocławskiegoInstytut Fililogii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Se zapojením těchto dvou institucí se také podařilo pod záštitou Konsorcia sjednotit veškerá centra, na nichž lze v Polsku studovat literárněvědnou bohemistiku.

Cílem Konsorcia je propojení zahraničních bohemistik, které pak společně pracují mj. na zkvalitňování a rozšiřování literárněvědných bohemistických dat, vzájemně rozšiřují povědomí o událostech pořádaných členskými institucemi (např. formou newsletteru Literárněvědná bohemistika. Zprávy z oboru) a nabízejí svým pracovníkům možnost badatelských stipendijních pobytů na zapojených centrech.

Členské instituce jsou na mapě, umístěné v kanceláři tajemnice Konsorcia Anny Gnot, znázorněny zlatými špendlíčky.