Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Ondřej Vimr na konferenci Translation Studies and the Digital Humanities v Hong Kongu

V minulém týdnu (8.–9. prosince 2023) se na Hongkongské univerzitě konala konference Translation Studies and the Digital Humanities. V jednom z paralelních bloků doprovázejících hlavní zasedání promluvil o svém badatelském zaměření náš kolega Ondřej Vimr.

Jeho příspěvek se týkal datově založeného výzkumu, jak se česká literatura během posledních téměř dvou set let prostřednictvím překladů šířila po světě. Ondřej Vimr v něm představil různé přístupy k integraci, harmonizaci, kvalitativnímu zhodnocení a interpretaci různorodých bibliografických dat a datasetů, které mohou badateli pomoci při snaze o sestavení bibliografie překladů (zvláště týkajících se malých národních literatur).