Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Open Access Week a Plán správy dat ČLB

Poslední říjnový týden je již tradičně týdnem propagace otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Česká literární bibliografie se letos k této mezinárodní akci připojuje zveřejněním Plánu správy dat a reaguje tak na zvýšený důraz, který je tématu správy výzkumných dat v současnosti věnován.

Zveřejňovaný dokument Plán správy dat poskytuje informace o životním cyklu dat, která jsou generována, shromažďována, zpracovávána, uchovávána i sdílena v rámci naší činnosti. Správa výzkumných dat se v ČLB řídí FAIR principy a naším dlouhodobým cílem je chránit tato data před ztrátou, umožnit jejich sdílení a zajistit, aby byla dohledatelná a přístupná k (opakovanému) použití.

― Plán správy dat ke stažení v [PDF]

― Více informací o tom, jak ČLB spravuje svá výzkumná data: https://clb.ucl.cas.cz/sprava-vyzkumnych-dat/